Unlock Personality Test logotipas. Asmenybės testas įvertina darbuotojo asmenines savybes, asmenybės tipą ir kitas savybes

Personality Test

Nustato darbuotojo asmenybės bruožus, asmenybės tipą ir komandinius vaidmenis. Individualios ir komandinės ataskaitos. Testo trukmė: iki 30 min.

Grupės piktograma. UNLOCK Tests kiekvieno testo tikslinė vartotojų grupė, kuriai rekomenduojama atlikti testą ir įvertinti gebėjimus, įgūdžius ir savybes

testu naudojasi

Organizacijų vadovai

Personalo vadovai

Atrankos specialistai

Talentų valdymo specialistai

Padalinių vadovai

Pardavimų vadovai

Valdybų nariai

Sąrašo piktograma. UNLOCK Tests panaudojimo sritys, kur ir kaip testai bei įvertinimai yra naudingi ir svarbūs

pritaikymo sritys

Darbuotojų atrankai

Vidinės komunikacijos gerinimui

Komandų vystymui

Karjeros planavimui organizacijos viduje

Talentų valdymui

Darbuotojų motyvavimui

Profesinio tobulėjimo planų sudarymui

Dėlionės piktograma. UNLOCK testai yra lankstūs ir gali būti pritaikyti prie jūsų organizacijos poreikių ir specifikos

lankstus įrankis

Pritaikytas įvairioms organizacijoms ir įmonėms

Testo trukmė: iki 30 min.

PC / Mac / Android / iOS

Įvertinimo piktograma. UNLOCK Tests platformoje pateikiami rezultatai, išsamios ataskaitos ir rekomendacijos

patvirtinta metodika

Testas apjungia moksle ir globaliame versle pripažintas HEXACO, Didžiojo penketo, C. G. Jungo asmenybės tipų, M. Belbin ir H. Mintzberg komandinių vaidmenų teorijas

Testus verslo poreikiams adaptavo tarptautinė mokslininkų komanda

Nuo 2012 m. UNLOCK Personality testu pasinaudojo 100+ organizacijų

Finansinio matavimo piktograma. UNLOCK Tests naudingumas ir ROI organizacijai, kuri naudoja testus darbuotojo įvertinimui ir geresniam jo supratimui

nauda (ROI)/ investicijų grąža

Mažesni darbuotojų atrankos kaštai

Greitesnis įdarbinimas

Mažesnė darbuotojų kaita

Patikimesnė darbuotojų atranka

Visapusiško profilio komandos

Efektyviau įdarbintos komandos stiprybės

Aiškios gairės asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui

Personalizuotos motyvavimo priemonės

Išsami analizė metiniams pokalbiams

Tapkite personalo atrankos ir vertinimo ateities dalimi