Performance

Metinis veiklos vertinimas

Padeda struktūruotai fiksuoti, aptarti ir įvertinti darbuotojo veiklos rezultatų procesą, tikslus, kompetencijas, vertybes ir mokymų poreikį.

Performance test. Unlock Tests.

Vertinimo sritys

 • Organizacijos tikslai: galimybė vertinti tikslus skaitine išraiška ir svorį procentais
 • Komandos tikslai: galimybė vertinti tikslus skaitine išraiška ir svorį procentais
 • Asmeniniai tikslai: galimybė vertinti tikslus skaitine išraiška ir svorį procentais
 • Vertybės
 • Kompetencijos
 • Atvirieji klausimai
 • Tobulėjimas: mokymų poreikis ir tobulėjimo planas
 • Tobulėjimas: mokymų poreikis ir tobulėjimo planas
 • Etapai: tikslų kėlimas, tarpiniai vertinimai, metinis veiklos vertinimas

Daugiau apie įrankį

Pridetinė vertė

Veiklos vertinimo pokalbiai – tai viena efektyviausių priemonių darbuotojams kelti tikslus, sekti jų įgyvendinimą, vertinti progresą, suteikti išsamų grįžtamąjį ryšį bei nustatyti tobulėjimo planus. 

Veiklos vertinimo pokalbiai suteikia galimybę vadovams akis į akis su darbuotoju aptarti jo darbo kokybę, lūkesčius, dabartinę situaciją bei ateities planus, o darbuotojams suteikia aiškią kryptį ir žinojimą, kaip jiems sekasi.

Organizacijoms veiklos vertinimo pokalbiai leidžia rinkti duomenis apie darbuotojų rezultatus, efektyviai valdyti talentus ir augti.

Pritaikymo sritys

 • Talentų valdymui ir įvertinimui
 • Vidinės komunikacijos gerinimui
 • Karjeros planavimui organizacijos viduje
 • Profesinio tobulėjimo planų sudarymui
Naudotojų grupės
 • Personalo specialistai ir vadovai
 • Vadovai
 • Darbuotojai