Unlock Leadership Test logotipas. Vadovo kompetencijos testas įvertina vadovavimo stilių ir vadovavimo gebėjimus

Leadership Test

Įvertina darbuotojo taikomus vadovavimo stilius, jų lankstumą ir efektyvumą, vadovavimo žinias.

Grupės piktograma. UNLOCK Tests kiekvieno testo tikslinė vartotojų grupė, kuriai rekomenduojama atlikti testą ir įvertinti gebėjimus, įgūdžius ir savybes

Testu naudojasi

✓ Organizacijų vadovai

✓ Personalo vadovai

✓ Valdybų nariai

Sąrašo piktograma. UNLOCK Tests panaudojimo sritys, kur ir kaip testai bei įvertinimai yra naudingi ir svarbūs

Panaudojimo sritys

✓ Vadovų savęs pažinimui

✓ Vadovavimo įgūdžiams tobulinti

✓ Profesinio tobulėjimo planų sudarymui

✓ Efektyviam komandos darbui

✓ Darbuotojų kaitai mažinti

✓ Sklandžiam naujų darbuotojų įvedimui

Dėlionės piktograma. UNLOCK testai yra lankstūs ir gali būti pritaikyti prie jūsų organizacijos poreikių ir specifikos

Lankstus įrankis

Galima pasirinkti tyrimo apimtį

✓ Galima pasirinkti matuojamas sritis

✓ Galima įtraukti savo klausimus

✓ PC / Mac / Android / iOS

Įvertinimo piktograma. UNLOCK Tests platformoje pateikiami rezultatai, išsamios ataskaitos ir rekomendacijos

metodika matuoja

✓ 4 taikomus vadovavimo stilius (pagal Hersey-Blanchard), remiantis vadovų nurodomuoju ir palaikomuoju elgesiu: direktyvusis, įtikinantysis, palaikantysis ir deleguojantysis

✓ Vadovavimo stilių lankstumą: gebėjimą taikyti skirtingus vadovavimo stilius ir jais varijuoti

✓ Vadovavimo stilių efektyvumą: gebėjimą parinkti tinką vadovavimo stilių atsižvelgiant į darbuotojų kompetenciją ir motyvacijos lygį

✓ Vadovavimo žinias

Finansinio matavimo piktograma. UNLOCK Tests naudingumas ir ROI organizacijai, kuri naudoja testus darbuotojo įvertinimui ir geresniam jo supratimui

Nauda (ROI)

✓ Galimybė pažinti vadovavimo stilių ir būdingas elgsenas leidžia identifikuoti vadovų stipriąsias puses ir atveria kryptis vadovavimo įgūdžių tobulinimui

✓ Testas leidžia vadovams įsivertinti bazines vadovavimo žinias ir kuriose srityse reikėtų jas gilinti

✓ Supratimas, koks elgesys su kokiais darbuotojais atneša daugiausiai naudos, leidžia keisti elgseną ir įgalinti komandas veikti efektyviau

Tapkite personalo atrankos ir vertinimo ateities dalimi