Leadership

Vadovavimo gebėjimų testas

Įvertina darbuotojo taikomus vadovavimo stilius, jų lankstumą ir efektyvumą, vadovavimo žinias.

Galite pasirinkti tyrimo apimtį ir matuojamas sritis.
Galite įtraukti papildomus savo klausimus.

Leadership test. Unlock Tests

Duomenys ataskaitoje

4 vadovavimo stiliai

(pagal Hersey-Blanchard), remiantis vadovų nurodomuoju ir palaikomuoju elgesiu: direktyvusis, įtikinantysis, palaikantysis ir deleguojantysis

Vadovavimo stilių lankstumas

gebėjimas taikyti skirtingus vadovavimo stilius ir jais varijuoti

Vadovavimo stilių efektyvumas

gebėjimas parinkti tinkamą vadovavimo stilių atsižvelgiant į darbuotojų kompetenciją ir motyvacijos lygį

Bazinių žinių įvertinimas

Taip pat kviečiame įsigyti

Skirtas padėti tinkamai taikyti UNLOCK Leadership testą bei ugdyti vadovus.

Plačiau >

Daugiau apie testą

Pridetinė vertė

UNLOCK Leadership vadovavimo įgūdžių testas leidžia pažinti vadovų vadovavimo stilių, būdingas elgsenas, identifikuoti vadovų stipriąsias puses ir atveria kryptis vadovavimo įgūdžių tobulinimui. Supratimas, koks elgesys su kokiais darbuotojais atneša daugiausiai naudos, leidžia keisti elgseną ir įgalinti komandas veikti efektyviau.

Pritaikymo sritys

  • Vadovų savęs pažinimui
  • Vadovavimo įgūdžiams tobulinti
  • Profesinio tobulėjimo planų sudarymui
  • Efektyviam komandos darbui
  • Darbuotojų kaitai mažinti
  • Sklandžiam naujų darbuotojų įvedimui
Naudotojų grupės

Aukščiausio lygio vadovai
Personalo vadovai
Valdybų nariai