Leadership

Ocenia styl przywództwa pracownika, elastyczność i skuteczność w ich stosowaniu oraz wiedzę przywódczą.

Masz pełną kontrolę nad tym, które kompetencje kompetencje uwzględnić.
Możesz dodać własny zestaw pytań.

Oto, co zawiera raport

Cztery style przywództwa sytuacyjnego

(Hersey-Blanchard) w oparciu o zachowanie dyrektywne lub wspierające: dyrektywny, coachingowy, wspierający, delegacyjny.

Elastyczność w stosowaniu stylów przywództwa

umiejętność stosowania i zmieniania jednego stylu przywództwa na inny, w zależności od sytuacji

Skuteczność w stosowaniu stylów przywództwa:

umiejętność doboru odpowiedniego stylu przywództwa w zależności od kompetencji i motywacji pracowników

Ocena podstawowej wiedzy przywódczej

Więcej na temat testu

Wartość dodana

Test UNLOCK Leadership pozwala menedżerom ocenić ich podstawową wiedzę przywódczą oraz określić obszary wymagające poprawy. Znajomość stylów przywództwa i charakterystycznych zachowań menedżerów pomaga określić, jakie są ich mocne strony i wyznacza kierunek rozwoju umiejętności przywódczych. Zrozumienie, które zachowania przywódcze najlepiej sprawdzają się w przypadku poszczególnych pracowników, umożliwia zmianę zachowań ukierunkowaną na wzmocnienie zespołów i poprawę ich efektywności.

Obszary zastosowań

  • Rozwój osobisty menedżerów
  • Rozwój umiejętności przywódczych
  • Rozwój zawodowy
  • Efektywna praca zespołowa
  • Zmniejszenie rotacji personelu
  • Sprawny onboarding nowych pracowników

Grupy użytkowników

Dyrektorzy generalni
Szefowie działów HR
Członkowie zarządu

Poznaj lepiej swoich ludzi dzięki UNLOCK Tests