Error Checking Ability

Ocenia dokładność pracownika, dbałość o szczegóły oraz szybkość wykrywania błędów.

Czas potrzebny na przeprowadzenie testu: do 14 minut

Oto, co zawiera raport

Ogólny wynik testu

na podstawie liczby poprawnie rozwiązanych zadań przez daną osobę

Wykres rozrzutu: czas a wynik testu

pokazanie zależności pomiędzy liczbą poprawnych odpowiedzi a czasem potrzebnym na rozwiązanie testu przez daną osobę

Dostępne raporty zespołowe

Więcej na temat testu

Wartość dodana

Test UNLOCK Error Checking Ability ocenia dbałość o szczegóły Twojego pracownika lub kandydata oraz jego zdolność do szybkiego i prawidłowego dostrzegania niespójności lub błędów.

Dbałość o szczegóły i dokładność mają kluczowe znaczenie tam, gdzie koszt nawet najmniejszego błędu jest wysoki. Znajomość umiejętności zespołu może zwiększyć efektywność delegowania zadań i pomóc w zapobieganiu kosztownym błędom.

Obszary zastosowań

  • Wszystkie obszary dotyczące informacji numerycznych, alfanumerycznych lub łączonych
  • Wszystkie te, w których duże znaczenie ma zdolność pracownika do szybkiego i dokładnego wykrywania błędów w tekście i sekwencjach losowych
  • Wszystkie obszary wymagające dużej precyzji w analizowaniu, sprawdzaniu lub prezentowaniu informacji tekstowych i numerycznych

Grupy użytkowników

Dyrektorzy generalni
Szefowie działów HR
Specjaliści ds. zatrudnienia
Menedżerowie ds. talentów
Szefowie działów
Menedżerowie działów sprzedaży
Szefowie działów marketingu

Poznaj lepiej swoich ludzi dzięki UNLOCK Tests