Platforma HR służąca do oceny organizacyjnej i pracowniczej

  • Jedna platforma zawierająca wiele testów: osobowości, przywództwa i umiejętności
  • Uwzględnia ankiety dotyczące doświadczeń pracowników i opinii 360 stopni
  • Zautomatyzowane, błyskawiczne uzyskiwanie rekomendacji
  • Raporty zespołowe
  • Łatwe wdrożenie, subskrypcja typu „wszystko w jednym”, bez ukrytych opłat

Źródła rekomendacji

Logo of Emplonet - HR services
Logo of Emplonet - HR services

Jedna platforma skupiająca wiele narzędzi służących do oceny pracowników

Ocenia satysfakcję pracowników z pracy, ich empowerment (umacnianie) i lojalność, a także mikroklimat i kulturę organizacyjną.

 

 Ocenia cechy osobowości pracownika, jego kompetencje kierownicze i inne atrybuty z perspektywy menedżerów, współpracowników i podwładnych, a także z perspektywy własnej.

 

Ocenia cechy osobowości pracownika, typ osobowości i preferowane role w zespole. Zawiera raporty indywidualne i zespołowe.

 

Ocenia style przywództwa pracownika, elastyczność i skuteczność w ich stosowaniu oraz wiedzę dotyczącą przywództwa.

 

Ocenia dokładność pracownika, dbałość o szczegóły oraz szybkość wykrywania błędów.

 

Ocenia zdolność pracownika do rozumienia, interpretacji, jak i oceny informacji liczbowych i graficznych w rozwiązywaniu problemów.

 

Ocena pracowników oparta na badaniach

UNLOCK Tests są wynikiem dziesięcioleci badań w dziedzinie psychologii zarządzania i organizacji połączonych z życiową wiedzą na temat tego, co sprawdza się w biznesie. Uważamy, że ocena pracowników przynosi najlepsze rezultaty wtedy, gdy jest stosowana regularnie, co pozwala organizacjom na wykorzystywanie analiz danych do skutecznego podejmowania decyzji kadrowych.

Twórcy UNLOCK Tests

Giedre Lecickiene

Współzałożycielka, CEO

Zobacz więcej >

M

Giedre Leciskiene

Współzałożycielka i dyrektor generalny

• Ponad 15 lat w doradztwie biznesowym
• Certyfikowana ekspertka w zakresie przeprowadzania oceny osobowości z wykorzystaniem MBTI, 16P i innych metodologii (The Myers-Briggs Company, Oksford, Wielka Brytania)
• Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS)
• Ambasadorka programu Adaptive Leadership Program, prowadzonego przez Harvard University/Kansas Leadership Center
• Certyfikowana specjalistka coachingu indywidualnego, grupowego, zespołowego i systemowego, akredytowana przez Międzynarodową Federację Coachingu (ICF)
• Przeprowadziła ponad 1000 sesji opinii pracowników przy użyciu metodologii HEXACO, MBTI i UNLOCK Personality
• Ma na koncie ponad 200 warsztatów szkoleniowych z zakresu przywództwa, prowadzonych dla zespołów zarządzów, na temat cech osobowości, kompetencji menedżerskich i ról zespołowych

Dr. Aiste Krataviciute-Alisauskiene

Współzałożycielka, Szefowa Działu Rozwoju Biznesu

Zobacz więcej >

M

Dr. Aiste Krataviciute-Alisauskiene

Współzałożycielka, Szefowa Działu Rozwoju Biznesu

• Ponad 15 lat w doradztwie biznesowym i opracowywaniu systemów oceny wyników, modeli kompetencyjnych i spersonalizowanych systemów motywacyjnych
• Doktor nauk społecznych, zarządzania i administracji na Uniwersytecie w Lund (Szwecja, 2012)
• Rozprawa doktorska na temat wpływu różnych cech osobowości na postawy wobec formalnych i nieformalnych systemów oceny wyników w organizacjach
• Oficjalna przedstawicielka Inwentarza Osobowości HEXACO autorstwa Kibeoma Lee i Michaela C. Ashtona (www.hexaco.org, 2011-2018)
• Przeprowadziła ponad 1000 sesji opinii pracowników przy użyciu metodologii HEXACO i UNLOCK Personality
• Ma na koncie ponad 100 warsztatów szkoleniowych poświęconych pracy zespołowej, motywowaniu pracowników I ocenie wyników

Giedre Lecickiene

Współzałożycielka, CEO

Zobacz więcej >

M

Giedre Lecickiene
Współzałożycielka i dyrektor generalny

• Ponad 15 lat w doradztwie biznesowym
• Certyfikowana ekspertka w zakresie przeprowadzania oceny osobowości z wykorzystaniem MBTI, 16P i innych metodologii (The Myers-Briggs Company, Oksford, Wielka Brytania)
• Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (BPS)
• Ambasadorka programu Adaptive Leadership Program, prowadzonego przez Harvard University/Kansas Leadership Center
• Certyfikowana specjalistka coachingu indywidualnego, grupowego, zespołowego i systemowego, akredytowana przez Międzynarodową Federację Coachingu (ICF)
• Przeprowadziła ponad 1000 sesji opinii pracowników przy użyciu metodologii HEXACO, MBTI i UNLOCK Personality
• Ma na koncie ponad 200 warsztatów szkoleniowych z zakresu przywództwa, prowadzonych dla zespołów zarządzów, na temat cech osobowości, kompetencji menedżerskich i ról zespołowych

Dr. Aiste Krataviciute-Alisauskiene

Współzałożycielka, Szefowa Działu Rozwoju Biznesu

Zobacz więcej >

M

Dr. Aiste Krataviciute-Alisauskiene
Współzałożycielka, Szefowa Działu Rozwoju Biznesu

• Ponad 15 lat w doradztwie biznesowym i opracowywaniu systemów oceny wyników, modeli kompetencyjnych i spersonalizowanych systemów motywacyjnych
• Doktor nauk społecznych, zarządzania i administracji na Uniwersytecie w Lund (Szwecja, 2012)
• Rozprawa doktorska na temat wpływu różnych cech osobowości na postawy wobec formalnych i nieformalnych systemów oceny wyników w organizacjach
• Oficjalna przedstawicielka Inwentarza Osobowości HEXACO autorstwa Kibeoma Lee i Michaela C. Ashtona (www.hexaco.org, 2011-2018)
• Przeprowadziła ponad 1000 sesji opinii pracowników przy użyciu metodologii HEXACO i UNLOCK Personality
• Ma na koncie ponad 100 warsztatów szkoleniowych poświęconych pracy zespołowej, motywowaniu pracowników I ocenie wyników

Podejście zorientowane na zespół

Regularna ocena pracowników pomaga firmom tworzyć zespoły z myślą o różnorodności i przyjmować spersonalizowane strategie zarządzania talentami. Badania wskazują, że zespoły o dużym zróżnicowaniu działają rozsądniej, wprowadzają więcej innowacji i podejmują lepsze decyzje. Zaangażowany, szczęśliwy i wysoce zmotywowany pracownik jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność i sukces.

Maksymalizacja wartości w wydajności pracowników

97% naszych klientów twierdzi, że oszczędność czasu, który wcześniej spędzili na rekrutacji zaangażowanych i wysoce zmotywowanych pracowników, zbieraniu informacji zwrotnych na temat zaangażowania pracowników i opracowywaniu lepszych możliwości rozwoju kariery w swojej organizacji, wzrosła trzykrotnie. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w firmie wynika ze zwiększonej produktywności uzyskanej dzięki wyższej wydajności pracowników.

Maksymalizacja wartości w wydajności pracowników

97% naszych klientów twierdzi, że oszczędność czasu, który wcześniej spędzili na rekrutacji zaangażowanych i wysoce zmotywowanych pracowników, zbieraniu informacji zwrotnych na temat zaangażowania pracowników i opracowywaniu lepszych możliwości rozwoju kariery w swojej organizacji, wzrosła trzykrotnie. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w firmie wynika ze zwiększonej produktywności uzyskanej dzięki wyższej wydajności pracowników.

Opinie

„Wprowadzenie narzędzi UNLOCK Tests zwiększyło dokładność i szybkość procesu selekcji pracowników oraz spowodowało zmniejszenie ich rotacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak profesjonalnej współpracy”.

„Osiągnęliśmy znakomite wyniki, gdyż teraz możemy wykorzystywać nasze mocne strony na różnych etapach realizacji projektów. Oszczędza nam to mnóstwo czasu i pozwala zagospodarowywać niewykorzystywany dotąd potencjał naszego zespołu. Wypełnienie testów było szybkie i łatwe”.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że odkryliśmy UNLOCK Tests – narzędzia do przeprowadzania oceny. Ich praktyczne zastosowanie oraz wskazówki od konsultantów UNLOCK Tests przy wyborze odpowiednich dla nas rozwiązań idealnie pasowały do naszej organizacji i pracowników”.

Poznaj lepiej swoich ludzi dzięki UNLOCK Tests