Personality

Ocenia cechy osobowości pracownika, typ osobowości i preferowaną rolę w zespole. Zawiera raporty na poziomie indywidualnym i zespołowym.

Czas potrzebny na przeprowadzenie testu: do 30 minut

Oto, co zawiera raport

Sześć czynników osobowości

społeczność, idee, organizacja, ekstrawersja, emocje, wartości.

Dwadzieścia cztery cechy osobowości

odwaga społeczna, elastyczność, ambicja, ciekawość, taktowność, entuzjazm i inne.

Typ osobowości

Na podstawie teorii osobowości C. G. Junga

Osiem ról w zespole

w cyklu realizacji projektu, od etapu pomysłów po sformułowanie, realizację i ocenę

Więcej na temat testu

Zatwierdzona metodologia

UNLOCK Personality łączy teorie osobowości HEXACO, Wielkiej Piątki, C. G. Junga, M. Belbina i H. Mintzbera. Test ten został przyjęty do stosowania w biznesie przez międzynarodowy zespół specjalistów z zakresu psychologii organizacji.

Wartość dodana

Test UNLOCK Personality zapewnia wgląd w cechy osobowości Twoje i Twoich pracowników oraz pomaga zidentyfikować dominujące role w zespole. Na podstawie tych danych, można tworzyć bardziej zrównoważone i efektywniej działające zespoły, unikać nieporozumień w pracy i dawać swoim pracownikom jasne wytyczne dotyczące zmiany zachowań oraz rozwoju osobistego.

Obszary zastosowań

  • Zatrudnianie i rekrutacja
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Tworzenie i rozwijanie zespołu
  • Wewnętrzne planowanie kariery zawodowej
  • Zarządzanie talentami
  • Motywowanie pracowników
  • Rozwój zawodowy

Grupy użytkowników

Dyrektorzy generalni
Szefowie działów HR
Specjaliści ds. zatrudnienia
Menedżerowie ds. talentów
Szefowie działów
Menedżerowie działów sprzedaży
Członkowie zarządu

Poznaj lepiej swoich ludzi dzięki UNLOCK Tests