Panoramic 360

Ocenia cechy osobowości pracownika, jego kompetencje kierownicze i inne atrybuty z perspektywy menedżerów, współpracowników i podwładnych, a także z perspektywy własnej.

Masz pełną kontrolę nad tym, które wskaźniki uwzględnić.
Możesz dodać własny zestaw pytań.

Oto, co zawiera raport

Sześć czynników osobowości

społeczność, idee, organizacja, ekstrawersja, emocje, wartości.

Dwadzieścia cztery cechy osobowości

odwaga społeczna, elastyczność, ambicja, ciekawość, taktowność, entuzjazm i inne.

Pięć kluczowych kompetencji menedżerskich

przywództwo organizacyjne, przywództwo osobiste, zarządzanie wydajnością pracowników, komunikacja i praca zespołowa.

Piętnaście subkompetencji menedżerskich

zarządzanie kryzysowe, informacje zwrotne, motywowanie pracowników, produktywność, zdolność do podejmowania inicjatywy i inne.

Więcej na temat testu

Wartość dodana

Program informacji zwrotnych UNLOCK Panoramic 360 stopni pozwala uzyskać wgląd w pracę menedżera z perspektywy jego przełożonych, współpracowników i podwładnych.

Umożliwia to lepsze zrozumienie kompetencji menedżerskich i dostarcza jasne wytyczne dotyczące zmiany zachowania i rozwoju osobistego.

Obszary zastosowań

  • Ocena wydajności
  • Rozwój umiejętności przywódczych
  • Tworzenie pozytywnej kultury w zespole
  • Planowanie kariery zawodowej

Grupy użytkowników

Dyrektorzy generalni
Szefowie działów HR
Menedżerowie ds. talentów
Szefowie działów
Menedżerowie działów sprzedaży
Członkowie zarządu

Poznaj lepiej swoich ludzi dzięki UNLOCK Tests