Panoramic 360

Nustato darbuotojo asmenines ir vadybines kompetencijas bei kitas charakteristikas tiriamojo, vadovų, kolegų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų akimis.

Galite pasirinkti tyrimo apimtį ir matuojamas sritis.
Galite įtraukti papildomus savo klausimus.

Duomenys ataskaitoje

6 asmenybės faktoriai: bendradarbiavimas, idėjos, organizacija, ekstraversija, emocijos, vertybės
24 asmenybės bruožai: socialinė drąsa, lankstumas, ambicingumas, smalsumas, taktiškumas, entuziazmas ir kt.
5 pagrindinės vadybinės kompetencijos: lyderiavimas organizacijoje, asmeninė lyderystė, žmonių veiklos valdymas, komunikacija ir komandinis darbas
15 vadybinių sub-kompetencijų: krizinių situacijų valdymas, grįžtamojo ryšio įgūdžiai, motyvavimas, iniciatyvumas, konfliktų valdymas ir kt.

Taip pat kviečiame įsigyti

Įvadinis paketas. Konsultacijos
Skirtas padėti UNLOCK Panoramic 360 grįžtamojo ryšio testo rezultatus interpretuoti sklandžiai.

Plačiau >

Pridėtinė vertė

UNLOCK Panoramic 360 laipsnių grįžtamojo ryšio programa suteikia galimybę pažvelgti į savo elgseną vadovų, kolegų ir pavaldinių akimis.

360 tyrimas padeda geriau suprasti vadybinių kompetencijų vertinimą ir parodo aiškias kryptis elgsenos pokyčiams ir asmeniniam tobulėjimui.

Pritaikymo sritys

  • Veiklos vertinimui
  • Vadovavimo įgūdžių tobulinimui
  • Komandinei atmosferai kurti
  • Karjeros planavimui

Naudotojų grupės

Aukščiausio lygio vadovai
Personalo vadovai
Talentų valdymo specialistai
Padalinių vadovai
Pardavimų vadovai
Valdybų nariai

UNLOCK Tests platforma Jūsų verslui