Panoramic 360

Grįžtamasis ryšys vadovui

Nustato darbuotojo asmenines ir vadybines kompetencijas bei kitas charakteristikas tiriamojo, vadovų, kolegų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų akimis.

Galite pasirinkti tyrimo apimtį ir matuojamas sritis.
Galite įtraukti papildomus savo klausimus.

Duomenys ataskaitoje

6 asmenybės faktoriai

bendradarbiavimas, idėjos, organizacija, ekstraversija, emocijos, vertybės

24 asmenybės bruožai

socialinė drąsa, lankstumas, ambicingumas, smalsumas, taktiškumas, entuziazmas ir kt.

5 pagrindinės vadybinės kompetencijos

lyderiavimas organizacijoje, asmeninė lyderystė, žmonių veiklos valdymas, komunikacija ir komandinis darbas

15 vadybinių sub-kompetencijų:

krizinių situacijų valdymas, grįžtamojo ryšio įgūdžiai, motyvavimas, iniciatyvumas, konfliktų valdymas ir kt.

Taip pat kviečiame įsigyti

Įvadinis paketas. 360 laipsnių tyrimo mokymai ir konsultacijos.

Skirtas padėti UNLOCK Panoramic 360 grįžtamojo ryšio testo rezultatus interpretuoti sklandžiai.

Plačiau >

Daugiau apie testą

Patvirtinta metodika

UNLOCK Panoramic 360 laipsnių grįžtamojo ryšio programa suteikia galimybę pažvelgti į savo elgseną vadovų, kolegų ir pavaldinių akimis.

360 tyrimas padeda geriau suprasti vadybinių kompetencijų vertinimą ir parodo aiškias kryptis elgsenos pokyčiams ir asmeniniam tobulėjimui.

Pritaikymo sritys

  • Veiklos vertinimui
  • Vadovavimo įgūdžių tobulinimui
  • Komandinei atmosferai kurti
  • Karjeros planavimui
Naudotojų grupės

Aukščiausio lygio vadovai
Personalo vadovai
Talentų valdymo specialistai
Padalinių vadovai
Pardavimų vadovai
Valdybų nariai