Unlock Panoramic 360 Test logotipas. Darbuotojo 360 testas, leidžia išsamiai įvertinti darbuotojo asmenybę, gebėjimus, kompetenciją ir veiklą.

Panoramic 360 Test

Nustato darbuotojo asmenines ir vadybines kompetencijas bei kitas charakteristikas tiriamojo, vadovų, kolegų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų akimis. Grįžtamojo ryšio programa.

Grupės piktograma. UNLOCK Tests kiekvieno testo tikslinė vartotojų grupė, kuriai rekomenduojama atlikti testą ir įvertinti gebėjimus, įgūdžius ir savybes

testu naudojasi

Organizacijų vadovai

Personalo vadovai

Talentų valdymo specialistai

Padalinių vadovai

Pardavimų vadovai

Valdybų nariai

Sąrašo piktograma. UNLOCK Tests panaudojimo sritys, kur ir kaip testai bei įvertinimai yra naudingi ir svarbūs

pritaikymo sritys

Veiklos vertinimui

Vadovavimo įgūdžių tobulinimui

Komandinei atmosferai kurti

Karjeros planavimui

Dėlionės piktograma. UNLOCK testai yra lankstūs ir gali būti pritaikyti prie jūsų organizacijos poreikių ir specifikos

Lankstus įrankis

Galima pasirinkti testo apimtį

Galima pasirinkti matuojamas kompetencijas

Galima įtraukti savo klausimus

PC / Mac / Android / iOS

Įvertinimo piktograma. UNLOCK Tests platformoje pateikiami rezultatai, išsamios ataskaitos ir rekomendacijos

metodika matuoja

24 asmenybės bruožus, kaip socialinė drąsa ar lankstumas

4 asmenines vertybes, kaip paprastumas ar reikalavimų laikymasis

5 pagrindines vadybines kompetencijas: lyderiavimas organizacijoje, asmeninė lyderystė, žmonių veiklos valdymas, komunikacija ir komandinis darbas

15 vadybinių sub-kompetencijų, kaip krizinių situacijų valdymas, grįžtamojo ryšio įgūdžiai, motyvavimas, iniciatyvumas ar konfliktų valdymas

Finansinio matavimo piktograma. UNLOCK Tests naudingumas ir ROI organizacijai, kuri naudoja testus darbuotojo įvertinimui ir geresniam jo supratimui

nauda (ROI)

Testas suteikia galimybę pažvelgti į savo elgseną vadovų, kolegų ir pavaldinių akimis

Testas padeda geriau suprasti vadybinių kompetencijų vertinimą

Testas parodo aiškias kryptis elgsenos pokyčiams ir asmeniniam tobulėjimui

Tapkite personalo atrankos ir vertinimo ateities dalimi