Mokymai jūsų organizacijai

Turime ilgametę patirtį mokymų srityje, todėl puikiai žinome, kaip auginti jūsų darbuotojus! Ugdykite ir stiprinkite savo komandas pasitelkę UNLOCK Tests įrankius. Mūsų mokymus sudaro išsamus asmeninis tetas ir 8 ak. val. gyvi mokymai, leidžiantys dar geriau pažinti save ir kolegas.UNLOCK Leadership situacinio vadovavimo mokymai

UNLOCK Leadership situacinio vadovavimo mokymai

Dark blue head and star icon. UNLOCK Tests leadership test

Darbuotojai pasižymi skirtingais asmenybės tipais, savybėmis, komandiniais vaidmenimis, kuriuos būtina žinoti siekiant efektyvaus darbo drauge. Komandos skirtumai bei įvairovė yra jūsų stiprybė, belieka atrasti priėjimą prie skirtingų kolegų ir maksimaliai atskleisti kiekvieno potencialą.

Asmeninio ir komandinio efektyvumo mokymai – tai gilus savęs bei kolegų pažinimas.

Mokymų tikslas – pažinti 24 asmenybės bruožus bei 8 komandinius vaidmenis, valdyti savo elgesio modelius ir sužinoti, kaip elgtis su savo komandos nariais, atsižvelgiant į jų savybes bei pažinti kiekvieno motyvacijos poreikius.

Mokymus sudaro:

 • UNLOCK Personality asmenybės testas (kiekvienas dalyvis atlieka testą prieš mokymus)
 • 8 ak. val. praktiniai mokymai, remiantis asmeninėmis asmenybės ataskaitomis

Metodai:

 • Lengvai pritaikoma teorija
 • Praktiniai pavyzdžiai
 • Diskusijos
 • Užduotys

Vertė:

 • Geresnis savęs ir kolegų pažinimas, komandos stiprybių identifikavimas

 • Efektyvesnė komunikacija

 • Padidėjęs tarpusavio supratimas ir bendradarbiavimas

UNLOCK Leadership situacinio vadovavimo mokymai

Dark blue head and star icon. UNLOCK Tests leadership test

Ko reikia efektyviam vadovui? Vadovavimo, kaip ir kitus įgūdžius, būtina ugdyti. Efektyvus vadovas – tas, kuris geba surasti priėjimą prie skirtingų darbuotojų ir atskleisti bei puoselėti jų potencialą. Kviečiame ugdyti vadovų komandas su UNLOCK Leadership.

Situacinė lyderystė – tai efektyvus vadovavimas ir gebėjimas įvertinti užduotį ir situaciją, darbuotojo kompetenciją, motyvaciją ir atsižvelgiant į tai pasirinkti tinkamiausią vadovavimo stilių.

Mokymų tikslas – pažinti bei taikyti 4 situacinius vadovavimo stilius, gilinti savo vadovavimo žinias tikslų kėlimo, delegavimo, grįžtamojo ryšio ir kitose vadovavimo srityse.

Mokymus sudaro:

 • UNLOCK Leadership lyderystės testas (kiekvienas dalyvis atlieka testą prieš mokymus), kuris atskleidžia taikomus vadovavimo stilius ir turimas vadovavimo žinias
 • 8 ak. val. praktiniai mokymai, remiantis asmeninėmis ataskaitomis: 4 vadovavimo stiliai, kada ir kaip juos taikyti, darbuotojų motyvacija, tikslų kėlimas, grįžtamasis ryšys ir komunikacija

Metodai:

 • Lengvai pritaikoma teorija
 • Praktiniai pavyzdžiai
 • Diskusijos
 • Užduotys

Vertė:

 • Dalyviai pažins savo vadovavimo stilių/ius bei tuo remiantis identifikuos savo tobulėjimo sritis
 • Išmoks įvertinti su situacija susijusius komandos nario poreikius ir pasirinkti tinkamiausią toje situacijoje elgesį – vadovavimo stilių
 • Supras, kaip reikia efektyviai kelti tikslus, atlikti jų priežiūrą ir kontrolę, teikti grįžtamąjį ryšį bei motyvuoti skirtingus komandos narius priklausomai nuo jų motyvacijos ir kompetencijos lygio
 • Ugdys vadovavimo įgūdžius

Ar esate pasiruošę padidinti darbuotojų ir vadovų potencialą?