ES parama

UAB „Thinking Organisations“ įgyvendina projektą „UNLOCK Tests darbuotojų vertinimo platformos užsisakymo savitarnos sistemos įdiegimas“ (Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1449).

Projekto tikslas – suprogramuoti ir įdiegti UNLOCK Tests darbuotojų vertinimo platformos užsisakymo savitarnos sistemos sprendimą, kuris leistų paslaugų naudotojui savarankiškai elektroniniu mokėjimu užsisakyti paslaugos pasibandymą ir išbandyti paslaugą be tiesioginio kontakto su įmonės darbuotoju, taip išplečiant įmonės klientų ratą ir padidinant pardavimus. Tikslinė grupė, kuriai teikiamos paslaugos – personalo vadovai, atrankų specialistai ir kiti už žmogiškųjų išteklių valdymą organizacijose atsakingi asmenys.

Projekto įgyvendinimo etapai:
– UNLOCK Tests paslaugos užsisakymo (klientų) savitarnos beta versijos sprendimo programavimas ir integravimas su bankais;
– galutinės versijos programavimas ir integravimas su esama UNLOCK Tests paltformos sistema.

Finansavimas projekto įgyvendinimui buvo skirtas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.