Employee Experience

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas 

Įvertina organizacijos mikroklimatą, darbuotojų pasitenkinimą darbu, įgalinimą, lojalumą organizacijai bei darbuotojų įvairovės ir įtraukties rodiklius.

Galite pasirinkti tyrimo apimtį ir matuojamas sritis.
Galite įtraukti papildomus savo klausimus.

Duomenys ataskaitoje

Darbuotojo pasitenkinimas darbu

pagal tokius kriterijus, kaip atlygis, darbo prasmė, gaunamos užduotys, vidinė motyvacija, pusiausvyra tarp darbo ir laisvalaikio, įvertinimas

Darbuotojų įgalinimas

organizacijoje pagal tokius kriterijus, kaip tobulėjimo ir karjeros galimybės, tiesioginis vadovavimas, tikslų aiškumas, lyderystė organizacijoje, atsakomybės ribų aiškumas, komandinio darbo ir komunikacijos efektyvumas, organizacijos inovatyvumas

Nuotolinis ir hibridinis darbas

darbuotojų pasitenkinimas sąlygomis, komunikacija ir efektyvumu

Organizacijos mikroklimatas ir darbuotojų jaučiamas psichologinis saugumas

Darbuotojų lojalumas organizacijai ir eNPS (Employee Net Promoter Score)

Įvairovės ir įtraukties rodikliai

Taip pat kviečiame įsigyti

Įvadinis paketas. Darbuotojų įsitraukimo tyrimo mokymai ir konsultacijos.

Skirtas padėti UNLOCK Employee Experience darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatus interpretuoti sklandžiai.

Plačiau >

Daugiau apie testą

Pridetinė vertė

UNLOCK Employee Experience darbuotojų įsitraukimo tyrimas matuoja organizacijos mikroklimatą ir darbuotojų nuostatas.

Organizacijos mikroklimato analizė leidžia geriau įvertinti organizacijoje planuojamų pokyčių sėkmės galimybes ir rizikas. Reguliari mikroklimato stebėsena leidžia greičiau aptikti ir reaguoti į organizacijos viduje kylančius iššūkius ir priimti sprendimus, kurie atlieptų realius darbuotojų poreikius.

Įgalinti, motyvuoti ir pasitenkinimą savo veikla jaučiantys darbuotojai yra organizacijų efektyvumo bei sėkmės variklis.

Pritaikymo sritys

  • Organizacijos situacijos įvertinimui
  • Darbuotojų kaitai mažinti
  • Pokyčių organizacijoje planavimui
  • Įmonės patrauklumo didinimui
  • Pozityvios organizacijos kultūros kūrimui

Naudotojų grupės

Aukščiausio lygio vadovai
Personalo vadovai