Unlock Experience Test logotipas - darbuotojo įsitraukimo testas, skirtas įvertinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, lojalumą organizacijai, matuoja vidinį organizacijos mikroklimatą ir kultūrą.

Employee Experience Test

Įvertina darbuotojų pasitenkinimą darbu, įgalinimą, organizacijos mikroklimatą ir lojalumą organizacijai.

Grupės piktograma. UNLOCK Tests kiekvieno testo tikslinė vartotojų grupė, kuriai rekomenduojama atlikti testą ir įvertinti gebėjimus, įgūdžius ir savybes

testu naudojasi

Organizacijų vadovai

Personalo vadovai

Sąrašo piktograma. UNLOCK Tests panaudojimo sritys, kur ir kaip testai bei įvertinimai yra naudingi ir svarbūs

panaudojimo sritys

Organizacijos situacijos įvertinimui

Darbuotojų kaitai mažinti

Organizacinių pokyčių planavimui

Organizacijos patrauklumui didinti

✓ Pozityviai organizacijos kultūrai kurti

Dėlionės piktograma. UNLOCK testai yra lankstūs ir gali būti pritaikyti prie jūsų organizacijos poreikių ir specifikos

lankstus įrankis

✓ Galima pasirinkti tyrimo apimtį

✓ Galima pasirinkti matuojamas sritis

✓ Galima įtraukti savo klausimus

✓ PC / Mac / Android / iOS

Įvertinimo piktograma. UNLOCK Tests platformoje pateikiami rezultatai, išsamios ataskaitos ir rekomendacijos

metodika matuoja

✓ Darbuotojų pasitenkinimą darbu pagal tokius kriterijus, kaip atlygis, darbo prasmė, gaunamos užduotys, vidinė motyvacija, pusiausvyra tarp darbo ir laisvalaikio, įvertinimas

✓ Darbuotojų įgalinimą organizacijoje pagal tokius kriterijus, kaip tobulėjimo ir karjeros galimybės, tiesioginis vadovavimas, tikslų aiškumas, lyderystė organizacijoje, atsakomybės ribų aiškumas, komandinio darbo ir komunikacijos efektyvumas, organizacijos inovatyvumas

✓ Darbuotojų pasitenkinimą nuotoliniu ir hibridiniu darbu, jo sąlygomis, komunikacija ir efektyvumu

✓ Darbuotojų jaučiamą psichologinį saugumą ir mikroklimatą organizacijoje

✓ Darbuotojų lojalumą organizacijai ir eNPS (Employee Net Promoter Score)

✓ Įvairovę ir įtrauktį organizacijoje

Finansinio matavimo piktograma. UNLOCK Tests naudingumas ir ROI organizacijai, kuri naudoja testus darbuotojo įvertinimui ir geresniam jo supratimui

nauda (roi)

✓ Organizacijos mikroklimato analizė leidžia geriau įvertinti organizacijoje planuojamų pokyčių sėkmės galimybes ir rizikas

✓ Reguliari mikroklimato stebėsena leidžia greičiau aptikti ir reaguoti į organizacijos viduje kylančius iššūkius ir priimti sprendimus, kurie atlieptų realius darbuotojų poreikius

✓ Įgalinti, pasitenkinimą savo veikla jaučiantys ir motyvuoti darbuotojai yra organizacijų efektyvumo bei sėkmės variklis

Tapkite personalo atrankos ir vertinimo ateities dalimi