Svarbiausi vertinimo įrankiai vienoje platformoje

Įvertina organizacijos mikroklimatą, darbuotojų pasitenkinimą darbu, įgalinimą, lojalumą organizacijai bei darbuotojų įvairovės ir įtraukties rodiklius.

 

Padeda struktūruotai fiksuoti, aptarti ir įvertinti darbuotojo veiklos rezultatų progresą, tikslus, kompetencijas, vertybes ir mokymų poreikį.

 

Nustato darbuotojo asmenines ir vadybines kompetencijas bei kitas charakteristikas tiriamojo, vadovų, kolegų ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų akimis.

 

Įvertina darbuotojo taikomus vadovavimo stilius, jų lankstumą ir efektyvumą, vadovavimo žinias.

 

Nustato darbuotojo asmenybės bruožus, asmenybės tipą ir komandinius vaidmenis.

 

Įvertina bendruosius darbuotojo gebėjimus suprasti, interpretuoti ir įvertinti skaitinę ir grafinę informaciją sprendžiant sudėtingas problemas.

 

Įvertina darbuotojo pastabumą, kruopštumą, atidumą detalėms ir klaidų aptikimo greitį.

 

Prisijungimas per:

Neribota metinė prenumerata

UNLOCK Tests metinė prenumerata suteikia neribotą prieigą prie darbuotojų ir organizacijos mikroklimato vertinimo platformos Jums ir jūsų įmonės darbuotojams. Pasirinkite norimą tyrimą ir pradėkite rinkti duomenis vos per kelias minutes.

Neribota metinė prenumerata

UNLOCK Tests metinė prenumerata suteikia neribotą prieigą prie darbuotojų ir organizacijos mikroklimato vertinimo platformos Jums ir jūsų įmonės darbuotojams. Pasirinkite norimą tyrimą ir pradėkite rinkti duomenis vos per kelias minutes.

Komandinės ataskaitos

UNLOCK Tests tyrimų ir testų rezultatus galite gauti individualių ir komandinių ataskaitų formatu. Lengvai palyginkite darbuotojų ar kandidatų rezultatus komandos, skyriaus ar kitų atrankos dalyvių kontekste.

Automatinės rekomendacijos

UNLOCK Tests ataskaitose pateikiamos gairės ir rekomendacijos grindžiamos organizacinės psichologijos tyrimais bei geriausia personalo valdymo praktika. Visa tai tam, kad Jūsų įmonė ir darbuotojai galėtų efektyviai planuoti pokyčius ir tobulėti.

Automatinės rekomendacijos

UNLOCK Tests ataskaitose pateikiamos gairės ir rekomendacijos grindžiamos organizacinės psichologijos tyrimais bei geriausia personalo valdymo praktika. Visa tai tam, kad Jūsų įmonė ir darbuotojai galėtų efektyviai planuoti pokyčius ir tobulėti.

Rekomenduojami vertinimo įrankiai pagal Jūsų poreikius

Pritaikymo sritys Rekomenduojami įrankiai
Darbuotojų atrankai Personality + Aptitude paketas (Numerical Ability + Error Checking Ability)
Rengiantis metiniam pokalbiui ir darbuotojų veiklos vertinimui Personality
Planuojant karjeros galimybes ir sudarant individualius profesinio tobulėjimo planus Personality + Panoramic 360 + Leadership
Naujos komandos formavimui Personality
Darbuotojų pasitenkinimo ir organizacijos klimato vertinimui Employee Experience
Vadovų vertinimui ir vadovavimo įgūdžių tobulinimui Panoramic 360 + Leadership
Darbuotojų kaitai mažinti ir gerinti darbuotojų pasitenkinimą organizacija Employee Experience + Leadership + Panoramic 360

Validuoti testai

UNLOCK Tests vertinimo įrankiai kuriami ir statistiškai validuojami remiantis pažangiausiais organizacinės psichologijos tyrimais ir gerosiomis praktikomis. 

Duomenų saugumas ir BDAR

Jūsų duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Tyrimų ataskaitos generuojamos kliento naršyklėje ir nėra kaupiamos duomenų bazėje. UNLOCK Tests fiziniai duomenų centrai veikia ES teritorijoje.

Konkurencinga kaina

Siekdami, kad mūsų klientai galėtų visapusiškai naudotis reguliaraus organizacijų ir darbuotojų vertinimo privalumais, siūlome neribotą metinį prenumeratos planą, kuriame viskas įskaičiuota.