Numerical Ability

Matematinių ir loginių gebėjimų testas

Skaitinių gebėjimų testas UNLOCK Numerical Ability įvertina bendruosius darbuotojo gebėjimus suprasti, interpretuoti ir įvertinti skaitinę ir grafinę informaciją sprendžiant sudėtingas problemas.

Numerical Ability test. Unlock tests

Duomenys ataskaitoje

Bendras skaičiavimo gebėjimų įvertinimas

Bendras skaičiavimo gebėjimų įvertinimas remiantis teisingai atliktų užduočių skaičiumi.

Grafikas

Grafikas, rodantis santykį tarp teisingai atliktų užduočių ir laiko, praleisto atliekant testą

Komandinės ataskaitos

Komandinės ataskaitos, leidžiančios palyginti testo rezultatus tarp skirtingų darbuotojų ar kandidatų

Daugiau apie testą

Pridetinė vertė

UNLOCK Numerical Ability skaičiavimo gebėjimų testas įvertina darbuotojo ar kandidato skaitinės logikos, problemų sprendimo ir duomenų interpretavimo gebėjimus.

Gebėjimas atrasti ryšius ir bendrus dėsningumus tarp skaičių svarbus siekiant suvokti ir interpretuoti įvairių tipų duomenis. Bazinių matematikos žinių taikymo įgūdžiai reikalingi siekiant struktūruotai ir analitiškai spręsti problemas. Gebėjimas aiškinti, analizuoti ir daryti logiškas išvadas, remiantis grafikuose ar lentelėse pateiktais faktais ir skaičiais, būtinas siekiant priimti pagrįstus sprendimus pasitelkiant kiekybinius duomenis.

Darbuotojai, pasižymintys gerais skaičiavimo gebėjimais, geriau susitvarko su kompleksiškomis užduotimis, lengviau įsisavina žinias, reikalaujančias kiekybinio mąstymo.

Pritaikymo sritys

  • Užduotys, kuriose naudojama skaitinė, grafinė, loginė ir finansinė informacija
  • Užduotys, kur svarbu atrasti ryšius ir bendrus dėsningumus tarp skaičių
  • Užduotys, reikalaujančios struktūruotai ir analitiškai spręsti problemas
Naudotojų grupės
  • Aukščiausio lygio vadovai
  • Personalo vadovai
  • Atrankos specialistai
  • Talentų valdymo specialistai
  • Padalinių vadovai
  • Pardavimų vadovai
  • Valdybų nariai