Unlock Numerical Ability Test logotipas. Darbuotojo skaitinių gebėjimų įvertinimo testas leidžia patikrinti skaitinius gebėjimus, informacijos interpretavimą, grafinės informacijos suvokimą.

Numerical Ability Test

Įvertina bendruosius darbuotojo gebėjimus suprasti, interpretuoti ir įvertinti skaitinę ir grafinę informaciją sprendžiant sudėtingas problemas. Padidina darbuotojų atrankos patikimumą ir validumą.

Grupės piktograma. UNLOCK Tests kiekvieno testo tikslinė vartotojų grupė, kuriai rekomenduojama atlikti testą ir įvertinti gebėjimus, įgūdžius ir savybes

testu naudojasi

Organizacijų vadovai

Personalo vadovai

Atrankos specialistai

Talentų valdymo specialistai

Padalinių vadovai

Pardavimų vadovai

Valdybų nariai

Sąrašo piktograma. UNLOCK Tests panaudojimo sritys, kur ir kaip testai bei įvertinimai yra naudingi ir svarbūs

panaudojimo sritys

✓ Kur naudojama skaitinė, grafinė, loginė ir finansinė informacija

✓ Kur reikia atrasti ryšius ir bendrus dėsningumus tarp skaičių

✓ Kur reikia struktūruotai ir analitiškai spręsti problemas

Dėlionės piktograma. UNLOCK testai yra lankstūs ir gali būti pritaikyti prie jūsų organizacijos poreikių ir specifikos

lankstus įrankis

Testo rezultatai atskleidžia skaitinius gebėjimus lyginant su kolegomis

PC / Mac / Android / iOS

Įvertinimo piktograma. UNLOCK Tests platformoje pateikiami rezultatai, išsamios ataskaitos ir rekomendacijos

metodika matuoja

Skaitinės logikos gebėjimus atrasti ryšius ir bendrus dėsningumus tarp skaičių. Šie gebėjimai yra būtini siekiant suvokti skirtingus duomenis

Skaitinių problemų sprendimo gebėjimus pritaikyti bazines matematikos žinias. Šie gebėjimai yra būtini siekiant struktūruotai ir analitiškai spręsti problemas

Duomenų interpretavimo gebėjimus aiškinti, analizuoti ir daryti logiškas išvadas, remiantis faktais ir skaičiais, pateiktais grafikuose ir lentelėse. Šie gebėjimai yra būtini siekiant priimti pagrįstus sprendimus pasitelkiant skaitinius duomenis

Finansinio matavimo piktograma. UNLOCK Tests naudingumas ir ROI organizacijai, kuri naudoja testus darbuotojo įvertinimui ir geresniam jo supratimui

nauda (ROI)

Nustato, kurie darbuotojai pasižymi stipriais bendraisiais skaitiniais gebėjimais

Darbuotojai, pasižymintys skaitiniais gebėjimais, geriau susitvarko su kompleksiškomis užduotimis, lengviau įsisavina žinias, reikalaujančias kiekybinio mąstymo

Testas turi didelę užduočių bazę, todėl atsakymai nėra nuspėjami ar išmokstami

Tapkite personalo atrankos ir vertinimo ateities dalimi