Numerical Ability

Ocenia zdolność pracownika do rozumienia, interpretacji, jak i oceny informacji liczbowych i graficznych w rozwiązywaniu problemów.

Oto, co zawiera raport

Ogólny wynik testu

na podstawie liczby poprawnie rozwiązanych zadań przez respondenta

Wykres rozrzutu: czas a wynik testu

pokazanie zależności pomiędzy liczbą poprawnych odpowiedzi a czasem potrzebnym na rozwiązanie testu przez daną osobę

Dostępne raporty dotyczące zespołu

Dodaj pracowników swojego zespołu do jednego testu i porównaj wyniki.

Więcej na temat testu

Wartość dodana

Test UNLOCK Numerical Ability ocenia zdolność pracownika w zakresie rozumowania numerycznego, rozwiązywania problemów i interpretacji danych.

Zdolność zauważania istnieniejących powiązań i wzorców pomiędzy liczbami jest konieczna do zrozumienia i interpretacji różnych typów danych. Stosowanie podstawowej wiedzy matematycznej jest niezbędne do rozwiązywania problemów w sposób ustrukturyzowany i analityczny. Umiejętność interpretowania, analizowania i wyciągania logicznych wniosków na podstawie faktów i liczb przedstawianych na wykresach i w tabelach, stanowi klucz do podejmowania przemyślanych decyzji.

Osoby o zaawansowanych umiejętnościach numerycznych lepiej radzą sobie z wysoce złożonymi zadaniami oraz szybciej i skuteczniej przyswajają wiedzę wymagającą myślenia ilościowego.

Obszary zastosowań

  • Wszystkie obszary obejmujące informacje liczbowe, graficzne, logiczne i finansowe
  • Wszystkie obszary opierające się na dokładnym wykrywaniu zależności i wzorców liczbowych
  • Wszystkie obszary wymagające ustrukturyzowanego i analitycznego rozwiązywania problemów

Grupy użytkowników

Dyrektorzy generalni
Szefowie działów HR
Specjaliści ds. zatrudnienia
Menedżerowie ds. talentów
Szefowie działów
Menedżerowie działów sprzedaży
Członkowie zarządu

Poznaj lepiej swoich ludzi dzięki UNLOCK Tests