Employee experience

Ocenia satysfakcję pracowników z pracy, ich siłę i lojalność, a także mikroklimat i kulturę panujące w organizacji.

Masz pełną kontrolę nad tym, które wskaźniki uwzględnić.

Możesz dodać własny zestaw pytań.

Oto, co zawiera raport

Satysfakcja z pracy

dane według kryteriów takich jak: wynagrodzenie i nagrody, znaczenie, zadania, motywacja wewnętrzna, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz uznanie

Empowerment (umacnianie) pracowników

dane według kryteriów takich jak: możliwości rozwoju kariery, szkolenia i rozwój, kierownictwo liniowe, wyznaczanie celów i zadań, przywództwo, obszary odpowiedzialności, komunikacja i praca zespołowa oraz innowacje organizacyjne

Praca zdalna i hybrydowa

zadowolenie pracowników z warunków pracy, komunikacji i efektywności

Mikroklimat panujący w organizacji
Lojalność pracowników
Różnorodność i integracja

Więcej na temat testu

Wartość dodana

Narzędzie ankietowe UNLOCK Employee Experience pozwala uzyskać pełny wgląd w mikroklimat organizacji oraz postawy pracowników wobec ich miejsca pracy. 

Analiza mikroklimatu organizacji umożliwia lepszą ocenę szans na sukces i zagrożeń związanych z planowanymi zmianami w firmie.

Regularne monitorowanie klimatu organizacyjnego pozwala wykrywać i szybciej reagować na wyzwania pojawiające się wewnątrz Państwa organizacji oraz podejmować decyzje, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom pracowników.

Zaangażowany, zadowolony i wysoce zmotywowany pracownik jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność i sukces.

Obszary zastosowania

  • Ocena mikroklimatu panującego w organizacji
  • Retencja pracowników i redukcja rotacji
  • Planowanie zmian w organizacji
  • Zwiększenie atrakcyjności organizacji
  • Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej

Grupy użytkowników

Dyrektorzy generalni
Szefowie działów HR

Poznaj lepiej swoich ludzi dzięki UNLOCK Tests